Bedre indsats mod vold i nære relationer

21-03-2024

MÆRK har sammen med Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet et omfattende baggrundsmateriale om opsporing af og indsatser mod vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter inden for svangreomsorgen.

Baggrundsmaterialet muliggør MÆRKs og Sundhedsstyrelsens videre arbejde med at udvikle et fagligt grundlag til sundhedsprofessionelle. Dette skal hjælpe med opsporing af og indsatser til gravide, kommende og nye forældre, som er udsat for vold i nære relationer.

Det faglige grundlag forventes offentliggjort sidst på foråret og vil også have et særskilt fokus på æresrelateret vold.

Vold i nære relationer er et udbredt og alvorligt folkesundhedsproblem, som involverer krænkelser af især kvinders og børns rettigheder. Volden påvirker den mentale og fysiske sundhed hos både den gravide, de kommende og nye forældre, det nyfødte barn og eventuelle andre børn i familien. Ved at forebygge og systematisk opspore vold kan sundhedsvæsenet give rettidig støtte og behandling til familien. Her er det særligt relevant at være opmærksom på ikke-vestlige særligt sårbare kvinder, som kan være udsatte for æresrelateret vold.

Find baggrundsmaterialet og læs mere om projektet hos Sundhedsstyrelsen