Rådgivningstilbud

MÆRK står for en række indsatser og tilbud om rådgivning og opkvalificering til kommuner og civilsamfundet.

Rejseholdet

MÆRKs Rejsehold yder gratis rådgivning til kommunale ledere og medarbejdere, der ønsker at styrke arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Sikkerhedskonsulenterne

Sikkerhedskonsulenterne tilbyder gratis rådgivning til fagpersoner og borgere om æresrelaterede konflikter og genopdrag-elsesrejser.

Andre aktører

Der findes adskillige frivillige organisationer og andre instanser, som kan tilbyde hjælp og vejledning i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.