Rejseholdet

MÆRKs Rejsehold yder gratis rådgivning til kommunale ledere og medarbejdere, der ønsker at styrke arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Rejseholdets rådgivning er baseret på aktuelt bedste viden og lovende praksis på området. Derudover har Rejseholdet mulighed for at inddrage eksperter fra blandt andet myndigheder, universiteter og civilsamfund i rådgivningen.

Rejseholdet rådgiver blandt andet om, hvordan kommuner kan:

  • forebygge, opspore og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
  • styrke organiseringen, optimere interne og eksterne arbejdsgange samt sikre den rette tilbudsvifte
  • kortlægge og styrke samarbejdet mellem civilsamfund og kommuner

Opkvalificering

Som en del af et rådgivningsforløb tilbyder Rejseholdet opkvalificering om fx:

  • æresrelaterede konflikter og negativ social
  • lovgivning relateret til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
  • håndtering af professionel tvivl blandt fagprofessionelle
  • negativ social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse
  • demokratisk dannelse og rettigheder
  • lukkede familier og miljøer

Opkvalificeringen tilrettelægges altid ud fra den pågældende kommunes behov og tilbydes i form af temadage, netværksmøder, webinarer og e-læringskurser.

Kommunale ressource- og videnspersoner

Rejseholdet tilbyder opkvalificering af kommunale ressource- og videnspersoner. På ressourcepersonuddannelsen får kommende ressource- og videnspersoner specialiseret viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, ligesom de bliver klædt på til at vejlede og rådgive deres kollegaer, om hvordan de kan håndtere bekymringer og handle i konkrete sager om negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter. Deltagerne får også træning i redskaber, som kan være hjælpsomme til at forebygge, opspore og håndtere æresrelaterede sager, ligesom de bliver skarpere på, hvad rollen som ressourceperson indebærer i netop deres kommune.

Beredskabsplaner

Med barnets lov bliver det pr. 1. april 2024 lovpligtigt for kommuner at have en beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blandt børn, unge og deres familier.

Se Bekendtgørelse af barnets lov (LBK nr. 83 af 25/01/2024) på retsinformation.dk

MÆRKs Rejsehold yder processtøtte til at udvikle beredskabsplaner og action cards fra opstart til implementering. Til dette formål har Rejseholdet udviklet en række konkrete redskaber, skabeloner og vejledninger, samt temadage og workshops.

Hvem er Rejseholdet?

Rejseholdet består af et fast korps af erfarne rådgivningskonsulenter. Der er mulighed for at få både telefonisk rådgivning og besøg af Rejseholdet. Rejseholdet er et gratis tilbud.

Du kan kontakte Rejseholdet på +45 72 14 23 33 eller på