MÆRKs årsmøde 2024: Kontrol og vold i fællesskaber - æren og individet

17-04-2024

6. juni holder vi årsmøde – for første gang som nationalt center.

Hvordan ser negativ social kontrol ud online? Hvordan udøver børn og unge negativ social kontrol over for hinanden? Hvordan kommer negativ social kontrol til udtryk i maskuline fællesskaber? Og hvornår lykkes vi med at møde og inddrage de involverede på en måde, der virker? Det er nogle af de spørgsmål, årsmødet 2024 vil forsøge at besvare.

Dagen byder blandt andet på tre plenumoplæg, som på baggrund af forskning og praktisk erfaring går i dybden med emner som overvågning, afpresning og udskamning online, selvsegregering blandt børn og unge samt hvordan æresrelaterede konflikter bliver reproduceret blandt unge mænd.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek bidrager med den politiske vinkel på området æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Desuden tilbydes fire forskellige sessioner, som blandt andet stiller skarpt på de berørtes perspektiv – også når faktorer som seksuel orientering og kønsidentitet er i spil. Derudover behandler sessionerne inddragelse af unge og forebyggelse af problematisk adfærd online samt overlappet mellem negativ social kontrol og ekstremisme.

Endelig byder dagen på en paneldebat med deltagelse af repræsentanter fra målgruppen, som har været berørt af en æresrelateret konflikt, fx ufrivilligt udlandsophold, fastholdelse i islamisk vielse mv.

Som altid bliver der rig lejlighed til at netværke med kolleger og fagfæller fra hele landet.

Læs mere om årsmødet og tilmelding