Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) lancerer fagligt grundlag for opsporing af vold i nære relationer

08-05-2024

Et nyt fagligt grundlag fra Sundhedsstyrelsen og SIRI skal sætte fokus på arbejdet med vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre i almen praksis, svangreomsorgen og sundhedsplejen. Det faglige grundlag følges af en pulje til implementering af indsatser samt et uddannelsesforløb til udvalgt sundhedspersonale. Målet er, at færre skal opleve og leve med vold i familien.

118.000 kvinder og 83.000 mænd er årligt udsat for vold fra en partner eller ekspartner, og undersøgelser viser, at volden kan eskalere omkring graviditeten og i nye familier. Vold i nære relationer har store konsekvenser – både for dem, der udsættes for vold, og for de børn, der overværer den.

Derfor udgiver Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i dag et fagligt grundlag, der skal hjælpe sundhedsprofessionelle med at opspore og reagere på vold i nære relationer. Grundlaget beskriver, hvordan blandt andet jordemødre, sundhedsplejersker og praktiserende læger kan observere tegn på og spørge ind til vold hos gravide, kommende og nye forældre.

"Sundhedspersonalet spørger som regel ind til vold i nære relationer, når de har en mistanke. Men vold kommer til udtryk på mange måder, og den er langt fra altid synlig. Med det faglige grundlag håber vi, at det vil blive muligt at møde, identificere og støtte flere, som er udsatte for eller udøver vold i nære relationer", siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Charlotte Kira Kimby.

SIRI har bidraget til de dele af det faglige grundlag, der omhandler de sundhedsprofessionelles kulturelle kompetencer og målgruppen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som kan være ekstra sårbare blandt andet som følge af sproglige eller kulturelle barrierer og misforståelser. Derudover har SIRI bidraget med viden om håndtering og tilgange til opsporing af æresrelaterede konflikter og vold.

"Nogle af de kvinder, som er udsat for æresrelaterede konflikter og vold, lever under strengt kontrollerende forhold og får ofte ikke lov til at bevæge sig uden for hjemmet alene. De sundhedsprofessionelle kan derfor være nogle af de eneste, der kommer i kontakt med målgruppen og får mulighed for at opspore vold", siger Kontorchef i Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter under SIRI, Stine Strohbach.

Midler til at afprøve og implementere indsatser

Metoderne og indsatserne fra det faglige grundlag har især effekt, hvis sundhedsprofessionelle får mulighed for at afprøve og implementere arbejdet i praksis. Derfor slår Sundhedsstyrelsen også en pulje op til etablering af indsatser målrettet vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter hos gravide, kommende og nye forældre. Puljen skal udmønte 16 mio. i 2024 og kan søges af de regionale familieambulatorier i samarbejde med en eller flere kommuner, fx den kommunale sundhedspleje, samt civilsamfundsorganisationer. Puljen er finansieret under aftalen om foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (SSA) 2023-26.

I kølvandet på det faglige grundlag udgiver Sundhedsstyrelsen og SIRI også håndbøger, der er praktiske redskaber, som sundhedsprofessionelle kan bruge i deres arbejde. Her vil de kunne finde forslag fra det faglige grundlag i en kondenseret version. Derudover opstarter Sundhedsstyrelsen den 14. maj et uddannelsesforløb, som har til formål at ruste personalet til at bruge tilgangene fra det faglige grundlag i praksis.

Se det faglige grundlag hos Sundhedsstyrelsen

 

Fagligt grundlag for opsporing af vold i nære relationer

Det faglige grundlag samler nyeste viden om vold i nære relationer, præsenterer en tilgang for opsporing af vold blandt gravide, kommende og nye forældre og beskriver centrale elementer, der er afgørende, når sundhedsprofessionelle udvikler og tilrettelægger indsatser for vold i nære relationer. Det faglige grundlag er udarbejdet med afsæt i regeringens Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab og er målrettet sundhedsplanlæggere og ledere.

Udover vold i nære relationer generelt har det faglige grundlag fokus på særlige opmærksomhedspunkter i mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund og et særligt fokus på æresrelaterede konflikter. Arbejdet med æresrelaterede konflikter er et nyt fagområde for mange sundhedsprofessionelle, som generelt har brug for styrket viden om problemstillingen samt tilgangen til borgere, der kan være udsat for æresrelaterede konflikter.